BİLEK AĞRISI

El bileği eklemi çok kullanılan ve bu nedenle de bir çok se­beplere bağlı olarak ağrı şikayetleri sık gö­rülen bir eklemdir. El bileğinde bir çok se­bebe bağlı olarak ağrı şikayetleri meyda­na gelmektedir. Bir çok sebebe bağlı olarak meydana gelen bu ağrının hangi hastalıktan kaynaklandığını bulmak gerekir. Burada ağrı sebeplerini sıklık sırasına göre vermeye çalı­şacağız.

El bileğinde ağrı sebepleri başında bir böl­genin kireçlenmeleri gelir. Zira el bileği çok kullanılan bir eklem olduğundan sık sık zor­lanma ve darbelere maruz kalır. Buna bağlı olarak da bu eklemde kireçlenme gelişir. Bun­dan başka el bileğini meydana getiren kü­çük kemiklerin kırıkları ve bu kemiklerin bes­lenme bozuklukları diğer elbileği artroz se­bepleridir. Bilekte kireçlenme meydana gel­mişse ilk araz olarak yavaş yavaş çoğalan ağrı ve hareket kısıtlanması başlar. Bu arazlar istirahatte azalır, iş gördükten sonra artar. Ke­sin teşhis röntgen kontrolü ile konur. Böyle kişilerin ağır iş yapması sakıncalı olup, mes­lek değiştirmesi gerekebilir. El bileğinin istirahatini sağlamak İçin çeşitli cihazlardan faydalanılabüinir. Ayrıca böyle hastalara fizik te­davi uygulanır. Bu sayılan tedaviler fayda sağlamıyorsa cerrahi tedavi gerekir.

Diğer bir sebep de el bileğinin müzamin kiriş İltihabıdır. El bileğinin biraz üzerinde çok defa avuç içi tarafında şişlik, ağn ve parmak­larda hareket kaybı görülür. Bu hastalığa se­bep olarak bazı bakteriler gösterilebilirse de, bazen mikroplar olmadan da bu hastalık ge­lişebilir. Tedavi olarak hafif vakalarda el bileğini herhangi bir cihaz yardımı ile istirahate almak, müzminleşmiş vakalarda ise ki­rişlerin kılıflarının ameliyatla çıkartılması za­rurîdir.

Ayrıca el bileğinde ağrı yapan sebepler arasında romatizmal menşeli hastalıklar ganglion (higroma) denen el bileğinin sırt ta­rafında görülen fındık iriliğindeki kistik şiş­lik, el bileğinde sinirlerin sıkışmasına bağlı olarak ağrı şikayetleri gelişir

Leave a Reply


*